Accreditatie

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA). De primaire taak van de RvA bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

De RvA oefent toezicht uit op de activiteiten van Cetradex Certificatie met betrekking tot ISO 9001 (NACE 28), VCA en VCU. Voor meer informatie over de RvA en onze accreditaties, klikt u hier.