Onpartijdigheid

Cetradex Certificatie hecht grote waarde aan onpartijdig optreden. Om die reden opereren wij onafhankelijk van enige andere organisatie. Verder beoordelen wij op voortdurende basis of zich bij de uitvoering van onze activiteiten belangenverstrengeling kan voordoen en nemen wij passende maatregelen indien hiervan sprake zou kunnen zijn. Hierdoor waarborgt Certificatie de objectiviteit van de certificeringsactiviteiten.

Cetradex Certificatie beschikt over een College van Toezicht dat bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Dit college oefent toezicht uit op de onpartijdige uitvoering van onze certificatieactiviteiten met betrekking tot ISO 9001, VCA en VCU.