Voorwaarden

De voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn, kunt u hieronder downloaden.

Informatie over onze audit- en certificeringsprocessen treft u aan in de artikelen 4 tot en met 9 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001. 

Informatie over onze klachtenprocedure treft u aan in artikel 10 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001. In de daarop volgende artikelen is de werking van onze procedures met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften beschreven.