Voorwaarden

De voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn, kunt u hieronder downloaden.

Informatie over onze audit- en certificeringsprocessen treft u aan in de artikelen 4 tot en met 9 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001. 

Informatie over onze klachtenprocedure treft u aan in artikel 10 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001. In de daarop volgende artikelen is de werking van onze procedures met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften beschreven.

Vanaf oktober 2018 kan (her)certificatie uitsluitend nog plaatsvinden volgens de eisen van versie 2017/6.0 van VCA. 

Met ingang van 2019 zijn aanvullende eisen uit document IAF-MD22 van toepassing op versie 2017/6.0 van VCA. Wat dit betekent voor het VGM-beheersysteem van uw organisatie, vindt u hier.