Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Cetradex zijn algemene voorwaarden van toepassing. Die kunt u hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden
Cetradex

Kosteloze overstapservice

Wilt u overstappen naar Cetradex? Dat is kosteloos mogelijk, waar wij u graag bij assisteren.

Neem contact op
voor meer informatie

Certificatievoorwaarden

Informatie over onze audit- en certificeringsprocessen treft u aan in de artikelen 4 tot en met 9 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001.

Informatie over onze klachtenprocedure treft u aan in artikel 10 van de Certificatievoorwaarden VCA, VCU en ISO 9001. In de daarop volgende artikelen is de werking van onze procedures met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften beschreven.

Certificatievoorwaarden
VCA 2017/6.0
Certificatievoorwaarden
VCU 2011/05
Certificatievoorwaarden
ISO 9001-2015
Certificatievoorwaarden
ISO 14001-2015
Erkenningsvoorwaarden
SCL (Safety Culture Ladder)

Vanaf oktober 2018 kan (her)certificatie uitsluitend nog plaatsvinden volgens de eisen van versie 2017/6.0 van VCA. 

Met ingang van 2019 zijn aanvullende eisen uit document IAF-MD22 van toepassing op versie 2017/6.0 van VCA. Wat dit betekent voor het VGM-beheersysteem van uw organisatie, vindt u hier.

Status van VCA/VCU

De status van een VCA of VCU-certificaat kunt u controleren op de website van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Status van SCL

De status van een SCL-certificaat, statement of verklaring kunt u controleren op de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Wilt u zeker weten of een door Cetradex Certificatie afgegeven ISO 9001-certificaat geldig is? Dan kunt u dit bij ons navragen. 

Onpartijdigheid en accreditatie​

De Raad voor Accreditatie (RvA) oefent toezicht uit op de activiteiten van Cetradex Certificatie B.V. met betrekking tot ISO 9001 (sectorcodes 41, 42 en 43), VCA en VCU in diverse bedrijfssectoren. Het registratienummer van Cetradex Certificatie bij de RvA is C617.

Verder beschikken wij over een College van Toezicht dat bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Dit college oefent toezicht uit op de onpartijdige uitvoering van onze certificatieactiviteiten met betrekking tot ISO 9001, VCA en VCU.